Een organisatie is zo goed als de medewerkers kunnen, willen en mogen laten zien. Resultaten worden bereikt door mensen, mensen worden gefaciliteerd door systemen, processen en middelen. Om je medewerkers te laten excelleren moeten de systemen, processen en middelen optimaal worden ingericht, gebaseerd op de strategie en doelstellingen van de organisatie. Daarmee is de basis op orde.

Uitgangspunt voor HR, als verbinder tussen organisatie en medewerkers, is het werkgeluk van de medewerkers. Dit stelt eisen aan het HR beleid, aan de HR interventies en aan het leiderschap in de organisatie.

Ik ondersteun organisaties bij het optimaliseren en professionaliseren van het HR beleid en de processen en het implementeren van de HR instrumenten.